Recursos a Mataró

-L'Institut Municipal d'Educació proporciona suport tècnic amb assessorament, orientació i ajuda als centres i a les entitats socials a preparar el projecte.


-Accedeix als materials penjats a la pàgina web del Centre de Recursos Pedagògics de Mataró