dijous, 4 d’octubre de 2012

FORO DE ALIANZAS Y ESTRATGEGIAS INNOVADORAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL VOLUNTARIADO

El passat dia 26 de setembre ens van convidar a Madrid a explicar els projectes d'Aprenentatge Servei a Mataró dins el "Foro  Alianzas y Estrategias para la Inclusión Social y el Voluntariado", organitzada per la European Anti Powerty Network- EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social).

Aquest forum tenia l'objectiu de convocar a diferents actors socials i analitzar, reflexionar i debatre les possibilitats de innovació en l'acció social, les coordenades a partir de les quals aquesta ha de ser pensada per generar estratègies competents i sòlides, que assegurin una participació activa i fomenti l'autonomia de les persones.Com assistents d'aquestes jornades cal dir que han estat molt enriquidores i inspiradores. També cal agraïr a l'organització que hagin pensat en nosaltres!!