Per què?

La ciutat de Mataró des del curs 2006-07, treballa per a potenciar una proposta pedagògica innovadora basada en promoure projectes d'Aprenentatge Servei (ApS).
Amb aquesta iniciativa es vol millorar la qualitat de l'ensenyament, a través de la pràctica d'unes activitats educatives on s'uneix la intencionalitat pedagògica amb la intencionalitat solidària. Es basa en combinar processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un projecte ben articulat, en el qual els participants es formen treballant sobre les necessitats reals de l'entorn on viuen amb l'objectiu de millorar-ho. D'aquesta manera, el seu aprenentatge té un sentit, una utilitat, que es tradueix en un servei real al seu entorn immediat.

A través dels projectes d'Aprenentatge Servei és possible incidir en els aprenentatges que constitueixen els 4 pilars de l'educació del segle XXI: aprendre a conèixer, a fer, a ser i a conviure. A la nostra ciutat s'ha volgut apostar per aquesta proposta ja que es fonamenta en una forma d'entendre la ciutadania, basada en la participació activa i la contribució a la millora de la qualitat de vida de la societat. Una forma d'entendre l'educació en valors basada en la vivència, l'experiència i la construcció d'hàbits. Una forma d'entendre l'aprenentatge, basada en la investigació, en l'acció, la reflexió i la responsabilitat.